EDDY BONTHUIS VAN KJENNING

Met behulp van de voucher en de externe expertise is de totale omzet van Kjenning in 2019 fors gestegen ten opzichte van 2018, en blijft ook het aantal medewerkers geleidelijk toenemen.Over zijn ervaring met de voucherregeling Flevoland is Bonthuis positief. ‘Met externe ondersteuning ga je echt veel sneller en de voucher maakt de financiële drempel lager. Natuurlijk moet je zelf ook nog steeds mee-investeren. Dat is ook gezond want dat zorgt voor een goede stok achter de deur.’

Eddy Bonthuis werkte al een aantal jaar bij het Lelystadse bedrijf Kjenning toen hij de leiding overnam als directeur. Het was tijd voor de volgende stap zodat Kjenning door kon blijven ontwikkelen. Om die stap haalbaarder te maken schakelde hij een externe partij in met behulp van de Voucherregeling Flevoland.

Kjenning biedt opleidingen en trainingen voor medewerkers van woningcorporaties en vastgoedinstellingen. De opleidingen en trainingen variëren van communicatie, persoonlijke ontwikkeling en ICT tot management, financiën en vastgoed. Door middel van nieuwe innovaties en moderne leermiddelen helpt Kjenning haar klanten om verder door te ontwikkelen. Toen Eddy Bonthuis de regie in handen kreeg, wist hij dat Kjenning zelf ook door moest blijven ontwikkelen en groeien. Het was tijd voor nieuwe inspiratie, nieuwe ontwikkelingen en het nemen van de volgende stap.

Bij de doorontwikkeling heeft hij externe expertise ingezet. Samen met Benny Schulte van Thexton Armstrong ging Kjenning aan de slag om het zogeheten BedrijfsOntwikkelPlan (BOP) op papier te zetten. Het BOP had als doel om de doorontwikkeling te versnellen en het bedrijf door te laten groeien. Met behulp van onder andere het in kaart brengen van de kansen van Kjenning, kwamen uit het plan meer dan 100 actiepunten naar voren. Zoals bijvoorbeeld het creëren van meer overzicht in de uitvoerende activiteiten, meer focus op wat gaan we wel en -net zo belangrijk- wat gaan we niet doen, hoe krijgen we onderlinge werkprocessen, rollen en taken nog meer uitgelijnd en waar kunnen we klanten sneller en eenvoudiger helpen met behoud van kwaliteit.

Het plan hielp met het creëren van een nieuwe visie voor de toekomst, een stip aan de horizon. Het zorgde ervoor dat de organisatie creatiever en ook wendbaarder werd en meer out-of-the-box ging denken. Toen dit voorjaar de coronacrisis ons land binnenviel, lag de focus bij Kjenning niet meer op het oppakken van nieuwe acties vanuit de BOP. ‘We moesten, net zoals veel bedrijven, per dag de koers bepalen en beslissen hoe en wat we gingen doen. Wat kon wel en wat kon niet’, aldus Eddy Bonthuis.

Ze hadden wel veel aan de eerder uitgevoerde acties. Zo was er bijvoorbeeld al meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden vanuit de VERI-matrix. Dit hielp hen om sneller te schakelen en ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk vanuit zijn rol en professie kon blijven acteren. In de eerste weken van corona bood dit een stevige houvast, en doordat ze al eerder bezig waren met het uitvoeren van acties, veranderen en experimenteren, was de wendbaarheid binnen de organisatie al groot.

Kjenning biedt sinds 2012 een pakket met ruim 130 verschillende e-Learningmodules aan en ook verzorgden ze al enige tijd online opleidingen via Zoom en Teams. Dit maakte de overgang naar een totaal online aanbod in de coronatijd makkelijker, aangezien ze de techniek al onder de knie hadden. Recentelijk is de eerste ‘fysieke’ training ook weer gegeven, en alhoewel Kjenning hier al jaren ervaring in heeft, was dat toch ook weer even spannend. De geschreven protocollen moesten in de praktijk worden getest. Het was een succes en de deelnemers waren erg positief over de organisatie van de training en alle maatregelen omtrent corona.

Langzaamaan worden er nu ook weer nieuwe acties van het BedrijfsOntwikkelPlan opgepakt. Zo wordt onder andere de laatste hand gelegd aan het marketingplan en zijn de medewerkers weer met hun eigen persoonlijke ontwikkelingsplan aan de slag gegaan.

Met behulp van de voucher en de externe expertise is de totale omzet van Kjenning in 2019 fors gestegen ten opzichte van 2018, en blijft ook het aantal medewerkers geleidelijk toenemen.Over zijn ervaring met de voucherregeling Flevoland is Bonthuis positief. ‘Met externe ondersteuning ga je echt veel sneller en de voucher maakt de financiële drempel lager. Natuurlijk moet je zelf ook nog steeds mee-investeren. Dat is ook gezond want dat zorgt voor een goede stok achter de deur.’

Terug