Datum    :  Dinsdag 12 maart 2024
Tijd         :  Inloop vanaf 19.15 uur, start om 19.45 uur tot ca. 22.00 uur
Locatie   :  Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9 te Swifterbant

Aanmelden: www.ltonoord.nl/waterbeschikbaarheidFL

Ondanks dat we in een polder wonen waar nagenoeg iedere dag water moet worden uitgepompt en het nabijgelegen IJsselmeer als zoetwaterreservoir dichtbij ligt, is het belangrijk om ons te realiseren dat voldoende kwalitatief goed water geen vanzelfsprekendheid meer zal zijn in de toekomst. Het klimaat verandert, de weerextremen nemen toe en droogteperiodes worden langer en frequenter.

Het waterschap heeft een doorkijk gemaakt naar de waterbeschikbaarheid in Flevoland in toekomst. Zuiderzeeland moet zich voorbereiden op wateruitdagingen, waaronder watertekorten en verhoogde zoutgehaltes. De zomers van 2018 en 2022 hebben duidelijk gemaakt dat we niet langer kunnen vertrouwen op de reserves in het IJsselmeer en een inlaatverbod in het gebied is nog nooit zo dichtbij geweest.

Op dinsdagavond 12 maart verwelkomen we daarom graag agrarische ondernemers bij Shortgolf Swifterbant voor meer achtergronden en duiding. Deskundige sprekers zullen dieper ingaan op waterbeschikbaarheid en hoe je hier als ondernemer effectief op kan in spelen:

  • Ton de Vrieze, werkzaam bij Rijkswaterstaat
  • Marco Arts, projectleider waterbeschikbaarheid Waterschap Zuiderzeeland
  • Digni van den Dries, werkzaam bij Akker van de Toekomst
  • Jouke Velstra, werkzaam bij Acacia Water

We kijken ernaar uit om samen met jou de uitdagingen en kansen van waterbeschikbaarheid in Flevoland te verkennen!

Terug