Samenwerking op het gebied van 3D Metaalprinten

Op 14 april 2022 start de nieuwe Masterclass Additive Manufacturing (3D Metaalprinten) op Hogeschool Utrecht en de TechnoHUB in Woerden. De Masterclass is ontwikkeld en afgestemd op de behoefte van de maakindustrie aan goed geschoolde medewerkers die kennis en ervaring hebben met de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van 3D metaalprinten. In deze Masterclass werken Hogeschool Utrecht, de TechnoHUB, Flame3D, Horizon Flevoland en Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland met Stichting Innovat.ION samen om begeleiding, training en scholing van bedrijven en andere instanties mogelijk te maken. Deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen praktijkcase mee te nemen en te leren  ´omdenken´ hoe hun eigen onderdelen op een nieuwe manier ontworpen en geproduceerd kunnen worden. De cursus eindigt met een excursie naar de onderzoeksfaciliteiten van het NLR in Marknesse.

Tijdens de Masterclass Additive Manufacturing komen twee soorten 3D metaalprint technieken aan bod, te weten directe energie depositie oplassen (SLM) en laserpoederbedfusie (LPBF). Naast het ontdekken van de AM processen en de bijhorende terminologie wordt bij elke techniek ingegaan op het productieproces, ontwerp en simulatie, gebruikte grondstoffen, mechanische eigenschappen van geprinte onderdelen, nabewerking, testen (DO en NDO), het toepassen van geprinte onderdelen en veiligheid en de certificering, standaardisatie en kwalificatie.

De Masterclass biedt naast inzicht in het vergelijken van Additive Manufacturing met andere productietechnieken en het herkennen en bespreken van de eigenschappen van de ‘geprinte´ onderdelen ook de skills om een bedrijfseconomisch beeld van Additive Manufacturing te schetsen. Dit wordt ondersteund door ervaren en bevlogen docenten uit de praktijk en de mogelijkheid om te leren en samen te werken met andere professionals met verschillende achtergronden.

De Masterclass is onder andere voor designers, constructeurs, business developers en product en R&D engineers in de metaalverwerkende industrie die zich in AM willen verdiepen. Degenen die een stap verder willen zetten hebben diepere kennis van metaalkunde nodig. Hiervoor kan je bijvoorbeeld de post-hbo opleiding Metaaldeskundige aan de Hogeschool Utrecht volgen. Kijk voor meer informatie op www.engineering.hu.nl. 

Mocht je vragen hebben over de Masterclass Additive Manufacturing kan je contact opnemen met Arjan de Bruin via arjan@horizonflevoland.nl

Terug